GREENHAUS – byť zodpovední, inovačný a výnimoční.

Pojmi ako energetická efektívnosť, životnosť, technologická komplexnosť  sú u nás na dennom poriadku. Všetko čo okolo seba ľudia vytvárajú má trvalý vplyv na náš svet a preto naše ciele a vízia sa sústreďujú na čo najjednoduchšie ,ekologické a technologicky komplexné riešenia.
Šetriť energiou a bývať zdravo je snom asi každého z nás. Tento sen sa nám darí úspešne zhmotňovať. Naš architektonický návrh, realizáciu domu a návrh a zrealizovanie komplexného technologického vybavenia pripravíme na mieru presne podľa vašej predstavy.

Rýchlosť výstavby

Rýchlosť výstavby ktorú umožňujú montované stavby nemá u iných konvenčných technológií konkurenciu.Montované Rodinné domy  majú minimalizované mokré procesy,čo investorovi umožní stavbu užívať ihneď po jej dokončení. Pri výstavbe montovaných stavieb sa využívajú technológie a procesy, ktoré nie sú náročné na čas.Stavba na kľúč tak trvá približne 3 mesiace.

Nízke náklady na vykurovanie

Sendvičové drevostavby majú vďaka silnej tepelno-izolačnej vrstve vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti. To znamená dlhé udržanie tepla a nízke náklady na vykurovanie. Úspora oproti bežnému murovanému domu môže činiť až stovky eur za rok. V neprítomnosti je možné dom len temperovať a potom ho veľmi rýchlo vykúriť, lebo steny majú nízku akumuláciu tepla a nedochádza tak k ich chladnutiu. Nízkoenergetičnost  Tepelný odpor drevostavieb býva porovnateľný s tepelným odporom murovaného domu, ktorý by mal steny o hrúbke 3-4 metrov. Toto je dosiahnuté konštrukciou zateplenia obvodových stien a strešného plášťa.

Väčšia podlahová plocha oproti murovanej stavbe

v praxi znamená, že na dosiahnutie statických, požiarnych a tepelnotechnických požiadaviek spotrebujeme menšiu podlahovú plochu ako je tomu u murovanej stavby. Na tej istej zastavanej ploche máme teda väčšiu úžitkovú plochu.Percentuálny rozdiel medzi montovanou stavbou a stavbou murovanou môže byť až 13% zastavanej plochy. To znamená ak by sme chceli konvenčnou technológiou postaviť stavbu s rovnakou využiteľnou plochou, museli by sme zväčšiť zastavanú plochu o 13%, čo následne znamená aj zvýšené náklady na výstavbu.

životnosť drevostavby

Dlhá životnosť

Na žiadosť zväzu bavorských tesárov a drevárov (VBZH) bola vypracovaná štúdia ktorá priniesla prekvapivé výsledky. Zo 145 drevodomov ktoré boli v Nemecku postavené v rokoch  1870 až 1945  99% domov je možné zaradiť do kategórie I. stavebné zachovalosti (plná funkčnosť, dobre udržiavaný stav, žiadne alebo nepodstatné závady, žiadne poškodenia), prípadne kategórie II (funkčnosť je tu ľahko obmedzená, dostatočne udržiavaný stav, vyskytujú sa malé závady, nepatrná poškodenie). Iba 1% stavieb, ktoré Rug a Held skúmali, vykazovalo veľké závady a ťažké poškodenia nosnosti jednotlivých stavebných dielov (kategória III). Tu však išlo o neobývané domy, ktoré nemali svojho majiteľa. Záver: Štúdiou sa zistilo, že drevostavby, ktoré boli postavené ľahkou prefabrikáciou na báze dreva a svojím vekom sa pohybovali v rozmedzí 51-131 rokov, nevykazovali žiadna výrazná poškodenia. Na Slovensku sa udáva životnosť klasických stavieb 100 rokov. Preto je možné prehlásiť, že drevostavby majú minimálne rovnakú životnosť v porovnaní s klasickou výstavbou.

Rodinné domy a spotreba energie

V súčasnosti je spotreba energií jeden z najhlavnejších parametrov stavieb. Dnešné technické normy predpisujú tepelnotechnické vlastnosti konštrukcií stavieb na veľmi nízkej úrovni. Odporúčané hodnoty, ktoré by sa po roku 2015 mali stať hodnotami predpísanými prinášajú úplne novú kvalitu stavieb. Našim klientom odporúčame prevedenie jednotlivých konštrukcií stavieb tak aby vyhoveli aspoň nízkoenergetickému štandardu, prípadne štandardu pasívnemu. Dôležité kritérium pre tepelnotechnické prevedenie jednotlivých konštrukcií je návratnosť vložených prostriedkov.Nízkoenergetické rodinné domy sa aj u nás postupne stavajú štandardom. Ponúkame odborný návrh stavieb tak aby mohli vyhovieť požiadavkám na nízkoenergetické alebo pasívne stavby.

Navrhneme Vám riešenie na mieru.
Neváhajte nás kontaktovať

Tel: 0948 264 430

kontakt@greenhaus.sk

LOGO I

MilanNízkoenergetické rodinné domy